Prázdny

GARANCIA OD iPAINT

iPAINT je oficiálny predajca značky IdeaPaint a realizátor popisovateľných plôch iPAINT na Slovensku a v Čechách. Náš tím iPAINT je zložený z certifikovaných profesionálov v oblasti predaja a inštalácie kreatívnych náterov IdeaPaint.

Okrem popisovateľných náterov našej značky IdeaPaint (plochy iPAINT) pri špecifických podmienkach využívame aj našu značkovú samolepiacu fóliu iPAINT NOW MAGNETIC príp. iné overené kovové materiály a príslušenstvo.

NÁTERY
(GARANCIA 10: iPAINT® MAGNETIC

 

tím iPAINT vám vie zrealizovať na kľúč vysokokvalitnú inštaláciu popisovateľného náteru IdeaPaint takmer na všetkých typoch stien. To nie sú len slová, u nás okrem kvalitného náteru a inštalácie na kľúč dostanete na (kovovo) popisovateľné plochy iPAINT (MAGNETIC) aj záruku 10 rokov!

Na inštalované popisovateľné plochy iPAINT® / iPAINT® / MAGNETIC by iPAINT® (použitý originálny popisovateľný náter IdeaPaint® bez alebo s kovovými podkladovými vrstvami „MAGNETIC“ inštalované výlučne certifikovaným inštalatérom spoločnosti iPAINT s.r.o., ďalej len „nami“) je poskytnutá garancia 10 rokov* voči prasknutiu**, olupovaniu, zašpineniu sa aplikovaným zaschnutým náterom, signifikantnému zožltnutiu či blednutiu a to pri používaní odporúčaných whiteboardových (dry-erase) fíx / popisovačov, správnom čistení a údržbe odporúčaným príslušenstvom.

V prípade funkcie MAGNETIC (samostatne alebo v kombinácii s popisovateľným náterom) garantujeme, že pri použití aspoň 1ks odporúčaného magnetického príslušenstva (odporúčaný magnet alebo magnetický pásik) nami inštalovaná kovová plocha udrží na 99% jej povrchu minimálne 1ks bežného kancelárskeho papiera (váha 80 g / m2 formátu A4, matný povrch bez použitia igelitového vrecúška a pod.).

Garantujeme tiež, že nami inštalované plochy iPAINT®*, budú bez chýb materiálu alebo vyššie popísaných výrobných či inštalačných chýb**, pričom budú spĺňať architektonické špecifiká správnej aplikácie a inštalácie podľa nami odporúčaných pokynov pre inštaláciu. Ak plocha iPAINT®, na ktorú sa vzťahuje táto garancia, je chybná (t.j. vykazuje niektorú z vyššie uvedených chýb), opravíme ju zadarmo***. Táto garancia sa vzťahuje na obdobie 10 rokov od dátumu inštalácie pre každú nami samostatne inštalovanú plochu iPAINT® (MAGNETIC) za predpokladu dodržania oficiálneho Návodu na použitie, údržbu a ošetrenie platného pre plochy iPAINT® (MAGNETIC).

Na mechanické poškodenie povrchu iPAINT® / iPAINT® MAGNETIC napr. ostrejším resp. tvrdším (napr. kovovým) predmetom než je samotný inštalovaný náter IdeaPaint® (príp. než sú plochy so samostatnou funkciou MAGNETIC) nevhodným magnetom, lepiacou páskou či chemické poškodenie (napr. nevhodných čistiacim prostriedkom) sa táto garancia nevzťahuje.

Táto 10 ročná garancia je platná namiesto všetkých ďalších vyjadrených alebo predpokladaných garancií a je popri záruke podľa platnej slovenskej legislatívy jedinou rozšírenou garanciou našej firmy.

Naša zodpovednosť v tomto materiáli je obmedzená na opravu príslušných plôch iPAINT® / iPAINT® MAGNETIC a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť za iné škody. 

 

*o čom existuje fotodokumentácia poskytnutá objednávateľom inštalácie / konečným užívateľom / zákazníkom aj neskôr, pričom fotografie musia byť súčasne uložené v internej databáze inštalácii iPAINT s.r.o.

** okrem prípadu, kedy praskne aj omietka alebo stena pod ním (chyba, ktorú nevieme eliminovať ani zohľadniť v našej 10 ročnú garancii). 

*** V ojedinelých prípadoch môžu na popisovateľnom povrchu / nátere vzniknúť počas jeho schnutia zhluky kumulovaného popisovateľného náteru (stekance spôsobené najčastejšie kombináciou „hand-made“ inštalácie na odstávajúcom sadrokartónovom spoji či inej nedokonalosťou podkladu steny, príp. existujúcou zásuvkou/ ovládaním klimatizácie a pod.). Mierny stekanec vrchného popisovateľného náteru zväčša nemá vplyv na funkciu Vašej plochy iPAINT® (MAGNETIC), a tak nie je vyslovene dôvodom pre prípadnú záručnú opravu.

FÓLIE
(GARANCIA 5: iPAINT® NOW MAGNETIC)

Aj keď životnosť našich fólií iPAINT NOW / MAGNETIC je de facto obdobná ako pri našich náteroch IdeaPaint, vzhľadom to, že sú na trhu o čosi kratšie,  V prípade samolepiacich kovovo - popisovateľných fólií poskytujeme GARANCIU 5 rokov.

Na inštalované fólie iPAINT® NOW / iPAINT® NOW MAGNETIC resp. MAGNETIC by iPAINT® (inštalované výlučne certifikovaným inštalatérmi spoločnosti iPAINT s.r.o.*, ďalej len „nami“ a pri súčasnom používaní výhradne nami odporúčaného príslušenstva a v súlade Návodom na ich použitie, údržbu & ošetrenie), je poskytnutá táto Garancia 5 rokov na ich popisovateľnosť / opakovanú zotierateľnosť „na sucho“ ako aj voči ich zožltnutiu či odlepovaniu sa fólie od pôvodného podkladu**.

V prípade fólie s funkciou MAGNETIC garantujeme, že pri použití aspoň 1ks odporúčaného magnetického príslušenstva (odporúčaný magnet alebo magnetický pásik) nami inštalovaná vrstva MAGNETIC udrží na 99% jej povrchu minimálne 1ks bežného kancelárskeho papiera (váha 80 g / m2 formátu A4, matný povrch bez použitia igelitového vrecúška a pod.).

Garantujeme tiež, že nami inštalované fólie budú bez výrobných chýb použitého materiálu (fólie) či chýb plynúcich z nesprávnej inštalácie**, pričom budú spĺňať architektonické špecifiká správnej inštalácie podľa nami odporúčaných pokynov pre profesionálnu inštaláciu. 

Ak povrch fólie, na ktorý sa vzťahuje táto Garancia, vykazuje niektorú z vyššie uvedených chýb, opravíme prípadne vymeníme ju zadarmo***. 

Na mechanické či iné poškodenie napr. ostrejším, tvrdším (napr. kovovým) predmetom než je samotná inštalovaná fólia príp. poškodenie nevhodnou chemikáliou či použitím nevhodného magnetu príp. lepiacou páskou a pod. sa táto Garancia nevzťahuje. 

Táto Garancia je platná namiesto všetkých ďalších vyjadrených alebo predpokladaných garancií a je popri záruke podľa platnej slovenskej legislatívy jedinou rozšírenou garanciou našej firmy.

Naša zodpovednosť v tomto materiáli je obmedzená na opravu príslušných inštalovaných fólií iPAINT® NOW / iPAINT® NOW MAGNETIC a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť za iné škody. 

 

* o čom existuje jednoznačná (foto)dokumentácia v databáze inštalácii iPAINT s.r.o. poskytnutá objednávateľom inštalácie resp. zákazníkom.

** Na inštalovanej FÓLII sa môžu výnimočne vyskytnúť vizuálne chyby spôsobené nerovnosťou pôvodného podkladu ako napr. lomy, vypukliny, priehlbiny, malé dutiny pod povrchom fólie a pod. To však nemá vplyv na funkciu FÓLIE, a tak nie je vyslovene dôvodom pre tzv. „garančnú“ opravu.

***v závislosti na rozsahu výrobnej či inštalačnej chyby je možnosť individuálnej dohody na znížení ceny inštalácie na kľúč v rozsahu 0-20% z hodnoty inštalovanej fólie, na ktorú sa táto chyba vzťahuje.

OSTATNÉ

V prípade iných typov stien a príslušenstva k stenám od iPAINT poskytujeme štandardnú záruku platnú podľa platnej legislatívy.

Na ostatné atypické inštalácie realizované iPAINT s.r.o. (ďalej len „nami“ resp. „od nás“), t.j. tie ktoré nie sú bežné a sú vyslovene na žiadosť zákazníka (napr. plochy s tzv. „kriedovým“ povrchom CHALKBOARD by iPAINT® a pod.) ako aj príslušenstvo k plochám od iPAINT s.r.o. (t.j. tovar predávaný nami), sa vzťahuje štandardná záruka podľa platnej národnej resp. legislatívy EU.

Na mechanické poškodenie povrchu nami  (t.j. iPAINT s.r.o.)  inštalovanej atypickej plochy (napr. METALLIC by iPAINT®, CHALKBOARD by iPAINT® a pod. ) napr. ostrejším resp. tvrdším predmetom, nevhodným magnetom, lepiacou páskou, nevhodnou hubkou či handričkou na zotieranie ale i chemické poškodenie napr. nevhodných čistiacim prostriedkom, sa záruka nevzťahuje.

 

Nechajte si spracovať nezáväznú ponuku na mieru vašim požiadavkám alebo sa opýtajte na čokoľvek.

SLEDUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Všeobecné informácie:
info@ipaint.sk

Objednávky
objednavky@ipaint.sk

Telefón:
+421 948 116 737

SLEDUJTE NÁS

IPAINT s.r.o.
Rozhanovce 600
04 442, Rozhanovce
Slovensko, EU

SLEDUJTE NÁS

Bankové spojenie /ČSOB/:
SK09 7500 0000 0040 2122 7034

SWIFT:
CEKOSKBX 

IČO: 48 052 868
DIČ: 212 000 1851
IČ DPH:SK2120001851

© 2014 - 2015 iPAINT.sk
iPAINT.sk je oficiálny predajca značky IdeaPaint a realizátor popisovateľných plôch iPAINT na Slovensku a v Čechách.
Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Košice I, oddiel SRO, vložka č. 36902/V